.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku
 Starostwo Powiatowe w Augustowie Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne  Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Stadnina Koni w Żarnowie Radość Życia  6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"
Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie Nadleśnictwo Płaska ARCUS

.