Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 25 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac Aleksandra Białous 87 642 27 00, w. 12 8 aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Teresa Bartoszewicz 87 642 27 00 9 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Mazur 87 642 27 00, w.17 11 teresa.mazur@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Irena Baranowska 87 642 27 00, w. 13 18 irena.baranowska@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - usc@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Jan baranowski 87 642 27 00, w. 27 5 jan.baranowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Zofia Orpik 87 642 27 00, w. 21 1  
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Tomasz Leszkowicz
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Mariusz Rokita
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Janusz Bielawski
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Beata Borodziuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jan Krysiuk
    6. Wiesław Kuc     6. Jerzy Krysztopik
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

 Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

um budynek

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
WOLNTARIUSZE SPACERUJĄ PO LIPSKU
Sztafeta Niepodległości z wizytą w Lipsku
Obchody 25-lecia samorządności
Uroczystości w Jasionowie
Naumowicze - miejsce pamięci...
Strażacy mają nowy samochód!
30 Lis 2015 17:03

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016 - 2021, która stanowi szansę na wypracowanie lepszych relacji pomiędzy mieszkańcami [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Lis 2015 14:26

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
19 Lis 2015 10:40

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - I półrocze 2016 roku - z terenu Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
18 Lis 2015 15:19
Być patriotą - co to znaczy?

Czym jest dziś patriotyzm? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć, uczestnicy konferencji patriotyczno - wychowawczej zatytułowanej „Współcześnie o patriotyzmie”, która [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Lis 2015 10:36

Dnia 12 listopada 2015 r. o godz. 8:00 odbędą się obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Lis 2015 09:11
Co zrobić, aby w Lipsku żyło się lepiej?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby mieć wpływ na to co się dzieje w ich środowisku, wspólnie z innymi mieszkańcami przyjrzeć się wybranym dylematom,  a następnie zaproponować [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
04 Lis 2015 13:42

Zabiegi ochronne będą wykonywane w okolicach wsi Ostrowie (gm. Sztabin) oraz Kropiwno (gm. Dąbrowa Białostocka). Nie ma przeszkód by oferty były składane także przez osoby fizyczne. Działanie [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
30 Paź 2015 16:00
Strażacy mają nowy samochód!

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku stała się bogatsza o samochód specjalny do przewożenia środków gaśniczych, który został zakupiony w znacznej mierze ze środków [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
30 Paź 2015 07:29

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipsk za III kwartał 2015 roku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Paź 2015 07:59

Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Paź 2015 07:50

Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Paź 2015 07:46

Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 21 października 2015 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
15 Paź 2015 20:49

Program współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
14 Paź 2015 11:04

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami.

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
12 Paź 2015 10:58

Zapraszamy do obejrzenia multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Paź 2015 12:32

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach, które odbędą się 19 i 20 października w Augustowie przy Hipermarkecie Kaufland, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Paź 2015 11:54
„Zmalujmy coś pod kopcem!” - poszukujemy wolontariuszy

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli zagłosować na nasz projekt! Ostatecznie otrzymaliśmy 280 głosów. Taka ilość wystarczyła, żeby zająć pierwsze miejsce w województwie [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
07 Paź 2015 11:37
Podsumowanie projektu i promocja książki

W niedzielę, 13 września, w sali kinowej MGOK w Lipsku odbyło się podsumowanie projektu „Bronisław Jarmkowicz - wzorowy samorządowiec” a także wieczorek autorski promujący pamiętnik [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
07 Paź 2015 07:26
Stanisława Buraczyk - piękny dar długiego życia

Burmistrz Lipska Pan Lech Łępicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Marek Protasiewicz oraz Pani Danuta Kiljańczyk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na ręce Dostojnej Jubilatki Pani Stanisławy [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Paź 2015 10:03

Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Lipska z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Paź 2015 11:36

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości (nieruchomość gruntowa rolna) położonej na terenie Gminy Lipsk.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
01 Paź 2015 15:28
Jesienne Targi Ogrodnicze i Targi Leśne - Szepietowo 2015

Chcesz przygotować swój ogród do zimy? Szukasz unikalnych nasadzeń? Interesujesz się tematyką leśną? Przyjedź do Szepietowa, 10 i 11 października Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
01 Paź 2015 12:30

Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska serdecznie zaprasza do tworzenia założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 - 15 październik 2015r. o godzinie 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Wrz 2015 19:30

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.4.2015 z dnia 29.09.2015 r.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
22 Wrz 2015 08:20

Dnia 29 września 2015 r. o godz. 9:00 odbędą się obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Wrz 2015 07:31

o możliwości zapoznania się z dokumentacją

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74, ust. 3  ustawy [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Wrz 2015 12:20

Informuje się, że w dniu 24 września 2015 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Miejskiego w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2. odbędzie się wspólne posiedzenie komisji finansów i planowania, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Wrz 2015 16:42

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
18 Wrz 2015 16:33

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Lipsk wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
18 Wrz 2015 13:17

W oparciu o art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, poz. 1180 i poz. 1039) w związku z § 6, ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
17 Wrz 2015 17:45
Pierwsze i huczne dożynki w gminie Lipsk

W niedzielę, 6 września, w gminie Lipsk, po raz pierwszy odbyły się Dożynki Parafialno - Gminne, w których uczestniczyło ponad 500 osób.

Tegoroczne dożynki odbyły się we wsi Kurianka, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Wrz 2015 07:41

Zapraszamy do udziału w spotkaniu nt.: aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Spotkanie odbędzie się 23 września 2015 roku o godzinie 10:00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Wrz 2015 13:19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w dniach od 21 września do 30 października 2015 r. na terenie woj. podlaskiego (w powiatach: augustowskim, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Wrz 2015 13:35

W związku ze zbliżającym się terminem opracowywania projektu budżetu na rok 2016, informuję, że zgodnie z § 1, ust.2 Uchwały Nr XXXVII/312/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2010 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Wrz 2015 08:48

Burmistrz Lipska informuje, że dnia 14.09.2015 r. o godz. 13:00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie podatków lokalnych.

Burmistrz Lipska
mgr [ ... ]

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
09 Wrz 2015 07:10

Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do publicznego wglądu wykaz, obejmujący przeznaczone do wydzierżawienia na cele upraw warzywnych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
08 Wrz 2015 10:52
Podsumowanie projektu Architekci Naszej Rzeczywistości -

Towarzystwo Przyjaciół Lipska serdecznie zaprasza na wieczorek autorski podsumowujący projekt Architekci Naszej Rzeczywistości - "Bronisław Jermakowicz - wzorowy Samorządowiec". Spotkanie odbędzie [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
08 Wrz 2015 06:40

Augustowskie Biuro Powiatowe ARiMR serdecznie zaprasza Rolników i Producentów na spotkanie informacyjno - promocyjne na temat "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
07 Wrz 2015 12:25

Burmistrz Lipska informuje mieszkańców gminy, u których wystąpiły szkody w uprawach, iż ostateczny termin złożenia wniosku o szacowanie szkód upływa 18.09.2015 r.

Burmistrz [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
02 Wrz 2015 11:18

Burmistrz Lipska niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku wywieszony został do publicznego wglądu wykaz, obejmujący przeznaczone do wydzierżawienia na cele upraw rolnych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158