ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Michałowska
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.michalowska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Magdalena Skokowska
87 642 27 00, w. 13 18 magdalena.skokowska@lipsk.pl
Inwestycje, Grunty, Ochrona Środowiska i Rozwój
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Mariusz Rokita
87 642 27 00, w. 23 17 mariusz.rokita@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem Anna Bugieda 87 642 27 00, w. 22 17

anna.bugieda@lipsk.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty  Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Nowa Remiza OSP Siółko
Przebudowa ulicy Saperów w Lipsku
Uroczystości w Jasionowie 2017
Naumowicze 2017
Biebrzańskie Sianokosy 2017
Turniej Wsi 2017
III Dożynki w Gminie Lipsk
Konkurs pięknego czytania 2017
 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Naumowicze 2018
15 Paź 2019 12:47

  Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy - BADAWCZY i FILMOWY. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Paź 2019 12:40

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
07 Paź 2019 21:08

Dotyczy: "Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Paź 2019 11:38

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk położonej w Dulkowszczyźnie

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
04 Paź 2019 11:34

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk położonej w Siółku

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
01 Paź 2019 20:11
 „STOP przemocy” - I edycja konkursu plastycznego dla dzieci

W związku z obchodzonym 2 października  Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
01 Paź 2019 14:35
 Podpisanie umowy na wykonanie zdania pn. „Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 01.10.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku”

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Wrz 2019 10:51

Składy obwodowych komisji wyborczych - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Wrz 2019 14:56
Dofinansowanie na fotowoltaikę

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy instalacji OZE - dla rolników. Burmistrz Lipska informuje o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
25 Wrz 2019 11:57

Ocena sanitarna wody w wodociągach: Lipsk, Krasne, Skieblewo

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Wrz 2019 11:32

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Wrz 2019 00:00

W dniu 14 września otwarty został Szlak Pisankowy, odsłonięta została także największa pisanka w Polsce. O tym wydarzeniu informowały media w regionie, a nawet ogólnopolskie. Zobaczcie, co o nas [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
19 Wrz 2019 10:09

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku w związku z realizacją projektu „Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku” współfinansowanego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Wrz 2019 09:28

W sobotę, 14 września, na placu przy LOLA (Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności) odbył się festyn promujący nowy szlak turystyczno – rekreacyjny utworzony na terenie Lipska.  Uroczyście odsłonięta [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
17 Wrz 2019 14:59

Dnia 24 września 2019 r.. o godz. 9.00 odbędą się obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Wrz 2019 12:10

dotyczy przetargu: "Przebudowa ulicy Żłobikowskiego nr 102737 B w Lipsku"

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
16 Wrz 2019 08:49
Syreny alarmowe 17 września 2019r.

Uwaga Mieszkańcy!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 17 września 2019 r., o godz. 12.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Wrz 2019 08:58

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej dnia 17.09.2019 r. od godziny 12.30 do około 20.00 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Lipska.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Wrz 2019 16:02

W dniu 14 września w Lipsku , na palcu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności odbędzie się oficjalne otwarcie trasy turystyczno – rekreacyjnej pod nazwą „Szlak Pisankowy”.Odsłonięta zostanie [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
05 Wrz 2019 15:38

Lipsk, dn. 05.09.2019 r.

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
04 Wrz 2019 12:10

Zawiadomienie dotyczy: Ogłoszenia Zastępcy Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
27 Sie 2019 12:20

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku informuje, że w dniu 23.08.2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku”

Samorządowe Przedszkole w LipskuWięcej...
23 Sie 2019 15:09

  Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Sie 2019 16:03

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
14 Sie 2019 10:32

Burmistrz Lipska ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk położonej w Siółku, obręb geodezyjny Siółko

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Sie 2019 12:50

Susza i inne niekorzystne warunki atmosferyczne, które w ostatnich latach nawiedziły Powiat Augustowski spowodowały szkody w lasch, w postaci wywrotów, złomów oraz pojawienia się drzew opanowanych [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
12 Sie 2019 15:39

Burmistrz Lipska infromuje o możliwości zatrudnienia na zastępstwo na stanowisku Młodszego Referenta ds. obsługi rady, oświaty w Urzędzie Miejskim w Lipsku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Sie 2019 11:16

Burmistrz Lipska informuje, że od dnia 01.01.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Lipsk prowadzi BIOM Sp. z o. o. w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
09 Sie 2019 10:29

dotyczy: prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: "Kontynuacja prac termomodernizacyjnych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
09 Sie 2019 07:43

Kierownik Posterunku Policji w Lipsku informuje, o podjęciu działań priorytetowych polegających na przeciwdziałaniu gromadzeniu się osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny, ciszę [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Sie 2019 11:16

Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” zachęca mieszkańców gminy Lipsk do skorzystania z bezpłatnego pomiaru ciśnienia oraz sprawdzenia poziomu cukru we krwi.

Spotkanie z profilaktyki chorób układu [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Sie 2019 09:42

Dnia 13 sierpnia 2019 r.. o godz. 9.00 odbędą się obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
01 Sie 2019 15:09

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.2.2019 z dnia 01.08.2019 r. orzekającej realizację przedsięwzięcia oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
31 Lip 2019 08:49
Syreny alarmowe 1 sierpnia 2019 r.

Uwaga Mieszkańcy!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Lip 2019 07:58

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdza, że woda na terenie Gminy Lipsk jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
24 Lip 2019 14:34

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 4 w Lipsku z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie listy kandydatów zgłoszonych na członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Lip 2019 14:32

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej na dzień 28 lipca 2019 r. w godz. 8.00 - 18.00

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Lip 2019 10:37
Zajęcia taneczne dla naszych mieszkańców

Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” zaprasza wszystkich mieszkańców z gminy Lipsk na zajęcia taneczne, dostosowane do grupy wiekowej uczestników spotkania, które przeprowadzi instruktor mobilnej szkoły [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Lip 2019 07:55
Wkrótce stanie gigantyczna pisanka

Już wkrótce, na placu przy Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji, stanie gigantyczna pisanka. Będzie ona nie tylko hołdem złożonym pisankarkom za ich trud podtrzymania tradycji pisankarskich, ale także [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
24 Lip 2019 07:43

W 2018 r., szczególnie w trzecim kwartale, mieliśmy pełne ręce roboty. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Aktualności - TPLWięcej...
24 Lip 2019 07:36

Zadanie pn „Kresowe warsztaty”, to zadanie, którego podjęła się grupa nieformalna, złożona z mieszkańców naszej miejscowości. Wraz patronem, którym stał się TPL, będziemy uczyć się szyć.

Aktualności - TPLWięcej...
19 Lip 2019 15:48

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
19 Lip 2019 15:12

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury [ ... ]

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
18 Lip 2019 13:17

  Ogłoszenie o wyborze ofert w konkursie na realizacją zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i ludowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
16 Lip 2019 11:50

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk - niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie ewidencyjnym 0020 Siółko, [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Lip 2019 14:18

Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Lipska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
mgok_budynek.JPG
Image
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158