Programy i Projekty

Drukuj

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXVIII/220/22 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2022-2030

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024

UCHWAŁA NR XXVII/207/21 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

>> pobierz <<

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

>> pobierz <<

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

>> pobierz <<

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

>> pobierz <<

Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

>> pobierz <<

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016-2021

>> pobierz <<