Rejony opiekuńcze

Drukuj

HALINA SIEROCKA – Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator

Pok. nr 10
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

      Bartniki                            

      Dulkowszczyzna              

      Jaczniki                            

      Kopczany                          

      Lubinowo                          

      Nowe Leśne Bohatery      

      Stare Leśne Bohatery        

      Wołkusz                            

       Wołkusz-Sołojewszczyzna

      Dolna                                    

      Górna                                   

      Grodzieńska                        

      Jaśminowa                           

      Kasztanowa                      

      Krótka                              

      Nowodworska                  

      Miejska                              

      Ogrodowa                          

      Stolarska                            

      Zamiejska        

SYLWIA BORKO - Starszy specjalista pracy socjalnej

Pok. nr 1
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

      Dolinczany

      Jasionowo

      Krasne

      Kurianka

      Lipsk Murowany

      Lichosielce

      Lipszczany

      Rakowicze

      Rygałówka

      Podwołkuszne

      Siółko

      Wyżarne

      Kościelna

      Rynek

      Słoneczna

      Szkolna

      Wesoła

      Zacisze

      Żłobikowskiego

      400-lecia

KAROLINA HARASIMOWICZ - Starszy specjalista pracy socjalnej

Pok. nr 10
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

     Jałowo      

      Kolonie Lipsk          

      Nowy Lipsk            

      Rogożynek              

      Rogożyn Nowy        

      Rogożyn Stary        

      Starożyńce              

      Skieblewo

      Żabickie  

      Jermakowicza        

      Leśna                      

      Lipowa                  

      Rybacka                

      Rzemieślnicza        

      Pusta                      

      Saperów                

      Batorego  

      Zakościelna