Posiłki

Drukuj

Komu przysługuje pomoc?

Rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej i spełniająca przesłanki wynikające z Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018  roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 może ubiegać się o pomoc w formie opłacenia posiłków, m.in. dla uczących się dzieci.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

  1. dla osoby samotnej 1164 ,
  2. dla rodziny -  900 zł na osobę w rodzinie