Opieka wytchnieniowa

Drukuj

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przystąpił do Programu rządowego „Opieka wytchnieniowa ” - edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego „Funduszem Solidarnościowym”.

Opieka wytchnieniowa  ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

  1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Lipsk;
  2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
    • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
    • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia)

Program „Opieka wychnieniowa’’ na terenie gminy Lipsk  jest realizowany od 2019 roku w Module I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

W roku 2020 z programu korzysta 5 osób z niepełnosprawnością. 

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2020

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia z gminy Lipsk, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku pod numerem telefonu: (87) 642 22 31

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia.