Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Drukuj

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 18 stycznia 2022r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. powinny zgłaszać się wyłącznie telefonicznie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku pod numerem (+48) 605-203-783

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.
- 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Żywność będzie wydawana przez: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 9 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności.

PROSZĘ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI