ZMIANA!!! - Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ - czerwiec 2021

Drukuj

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych
17 czerwca 2021 r.
OD GODZ. 11:30 DO GODZ. 13:30
18 czerwca 2021 r.
OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 13:00
W LIPSKIM OŚRODKU LOKALNEJ AKTYWNOŚCI
(DAWNA SZKOŁA ROLNICZA).

Proszę o zabranie ze sobą toreb.

PROSZĘ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI