Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ

Drukuj

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

12 i 13 maja 2021 r.
OD GODZ. 9.30 DO GODZ. 12.30

W LIPSKIM OŚRODKU LOKALNEJ AKTYWNOŚCI (DAWNA SZKOŁA ROLNICZA).

PROSZĘ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI