Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Drukuj

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 2 listopada 2020 r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. powinny zgłaszać się telefonicznie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku pod numerem (+48) 605-203-783

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
- 1 402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
- 1 056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Lipsku wyłącznie telefonicznie pod numerem (+48) 605-203-783