Dodatki energetyczne

Drukuj

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Komu przysługuje dodatek energetyczny.

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

Wysokość dodatku energetycznego.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi:

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Gdzie złożyć wniosek.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, pokój nr 1.

Wymagane dokumenty

Szczegółowych informacji w sprawie dodatku energetycznego udziela: Monika Kobeldzis – Referent Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
Parter, pok. nr 1
Telefon: 87/ 642-22-31

Dokumenty do pobrania: