Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Drukuj

Program zakłada wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwiania spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

W 2020 roku z Programu korzystają  3 osoby niepełnosprawne z terenu gminy Lipsk.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych z gminy Lipsk, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku pod numerem telefonu: (87) 642 22 31

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia.