Deklaracja dostępności
Image
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.margielewicz@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 13 18 barbara.makarewicz@lipsk.pl
Inwestycje, Grunty, Ochrona Środowiska i Rozwój
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem
Anna Bugieda
87 642 27 00, w. 23 17 anna.bugieda@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 23 17 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty  Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Image
Image
 
 
 
 
 film 5
 
  film 7
  film 8
Image
Image
Image
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
26 Lis 2021 07:51
III edycja konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
22 Lis 2021 11:01

  Szanowni Państwo,
  W związku z nowym obowiązkiem nałożonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego, wynikającym z realizacji uchwały Nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego [ ... ]

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
18 Lis 2021 20:31
PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku składa serdeczne podziękowania Gminie Lipsk reprezentowanej przez Burmistrza Lecha Łępickiego oraz Zarządowi Województwa Podlaskiego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Lis 2021 13:44

Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zwołania XXVI sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Lis 2021 18:33

Burmistrz Lipska, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku oraz Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku zapraszają na 11 Listopada 2021 - Narodowe Święto Niepodległości

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Lis 2021 09:40

dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
05 Lis 2021 09:31

Uprzejmie informujemy, iż od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne, którego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Paź 2021 14:06

Poniżej pismo dotyczące szpitala w Auguatowie

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Paź 2021 14:22

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej krus.gov.pl został ogłoszony II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
26 Paź 2021 10:14

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipsk za III kwartał 2021 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Paź 2021 11:57

  APEL Pana Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dyrektorów Szpitali udzielających świadczeń związanych z hospitalizacją [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Paź 2021 07:31

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w 2021 r. zakończyło się już wydawanie żywności w ramach programu POPŻ przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych. [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
22 Paź 2021 14:55

Burmistrz Lipska
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
20 Paź 2021 18:18

dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Rogożynek (działki: nr 130, nr 131/2, nr 132/2)

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Paź 2021 11:24

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
01 Paź 2021 10:33

  Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 30.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności [ ... ]

TOLAWięcej...
01 Paź 2021 06:53
„STOP przemocy” - III edycja konkursu plastycznego dla dzieci.

W związku z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy z Miejsko [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
30 Wrz 2021 14:46

  „Aktywni – kreatywni” remont świetlicy wiejskiej w Bartnikach oraz doposażenie świetlic wiejskich w Skieblewie i Rygałówce zgodne z ideą Smart Village

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
30 Wrz 2021 11:21
Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Wrz 2021 18:59

Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 20 września 2021 r.
w sprawie zwołania XXV sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Wrz 2021 08:00

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 17 września 2021 o godz. 12.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Wrz 2021 11:41

nieruchomość rolna niezabudowana, położona w gminie Lipsk - działka nr 132/2 o pow. 0,1200 ha (obręb Rogożynek)

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Wrz 2021 11:41

nieruchomość rolna niezabudowana, położona w gminie Lipsk - działka nr 131/2 o pow. 0,1300 ha (obręb Rogożynek)

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Wrz 2021 11:41

nieruchomość rolna niezabudowana, położona w gminie Lipsk - działka nr 130 o pow. 0,4200 ha (obręb Rogożynek)

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
07 Wrz 2021 13:35

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
07 Wrz 2021 09:42
REKRUTACJA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ WŚRÓD UCZNIÓW

1 września wszyscy uczniowie w Polsce wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Wrz 2021 13:16

  Informacja w sprawie składania wniosków do projektu budżetu gminy na 2022 rok

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Wrz 2021 12:37

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Wrz 2021 14:02

  Informujemy, ze Dożynki Gminne odbędą się w planowanym terminie w dniu 5 września 2021 r. Ograniczenia wynikające z prowadzonego stanu wyjątkowego nie obejmują Lipska. Zapraszamy do uczestnictwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Wrz 2021 13:55

  Do mieszkańców oraz osób przebywających czasowo na terenie Gminy Lipsk.

  Miejscowości objęte stanem wyjątkowym w związku z panującą na granicy RP sytuacją migracyjną zostaną oznakowane. [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
03 Wrz 2021 13:52

  Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sie 2021 10:12

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. o godz. 12.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe...

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
29 Sie 2021 13:20

w sprawie powołania i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu promującego szczepienia przeciw COVID-19

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Sie 2021 07:46
Zadanie: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Rodzaj dotacji: Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 jako forma ogólnodostępnego [ ... ]

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”...Więcej...
27 Sie 2021 07:24
Zadanie: Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa- dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na [ ... ]

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w ...Więcej...
25 Sie 2021 10:30

W związku z realizowanym przez dzielnicowego Posterunku Policji w Lipsku działaniem priorytetowym polegającym na przeciwdziałaniu gromadzeniu się osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Sie 2021 12:51

w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu promującego szczepienia przeciw COVID-19 oraz przyjęcia Regulaminu Gminnego Konkursu

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Sie 2021 20:44
Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z kabiną, przyczepką, posypywarką piasku, pługiem skośnym do odśnieżania i przednim tuzem;
Dostawa, montaż i uruchomienie sita kanałowego dla oczyszczalni [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
16 Sie 2021 13:42

Burmistrz Lipska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
16 Sie 2021 13:22

Burmistrz Lipska zwraca się z uprzejmą prośbą o zapisywanie się na listę szczepień do dnia 26.08.2021 roku w SP ZOZ w Lipsku (tel. 519 174 056 lub 87 642 30 09)

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Sie 2021 12:16

Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – uaktualniona baza danych na 2021 rok

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
13 Sie 2021 08:25
Obowiązek spisowy - nie czekaj!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
mgok_budynek.JPG
Image
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158