Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności
Image
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1.
Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy
Anna Kudaj
87 642 27 00, w. 19
13
2.
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Błaszczyk
87 642 27 00, w. 12
8
3.
Stanowisko ds. VAT, płatności i likwidatury
Katarzyna Daroszkiewicz
87 642 27 00, w. 26
7
 4. 
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Mariusz Makarewicz
87 642 27 00, w. 24
7
5.
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24
7
6.
Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7
7.
  Stanowisko ds. płac
  Aleksandra Białous
  87 642 27 00, w. 12
  8
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1.
Kierownik referatu – Sekretarz Gminy
Dorota Kapla
87 642 27 00, w. 17
11
2.
Ssekretariat Burmistrza
Katarzyna Miklaszewicz
87 642 27 00
9
3.
Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej
Agnieszka Rokita
87 642 27 00, w.18
12
4.
Stanowisko ds. obsługi Rady, oświaty
Magdalena Skokowska
87 642 27 00, w. 13
18
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1.
Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych
Konrad Skokowski
87 642 27 00, w. 23
17
2.
Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska
87 642 27 00, w. 13
18
3.
Stanowisko ds. informatyzacji, pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych
Wojciech Pietrewicz
87 642 27 00, w. 27
4
4.
Informatyk
Rafał Magiera
87 642 27 00, w. 27
4
5.
Główny Księgowy Jednostek Oświatowych
Krystyna Wasilewska
87 642 27 00, w. 21
1
6.
  Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty
 Anna Krzywicka
  87 642 27 00, w. 21
  1
7.
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9
 8.
Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji
Anna Czarnecka – Orpik
87 642 27 00, w. 23
 17
9.
Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej
Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 23
17
10.
Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem
Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 23
17
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Image
 
 
 
 
 film 5
 
  film 7
  film 8
Image
Image
Image
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
06 Lut 2023 10:19

Telefon zaufania: 801 889 880

Codziennie od 17:00 do 22:00

Telefon zaufania dla osób mających problemy z nadużywaniem cybermediów, hazardem, niekontrolowanymi zakupami i innymi uzależnianiami [ ... ]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - M-GOPS w Li...Więcej...
01 Lut 2023 13:34

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sty 2023 14:53

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sty 2023 13:38

  Zarządzenie Nr 577/23 Burmistrza Lipska z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 570/23 Burmistrza Lipska z dnia 2 stycznia w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
31 Sty 2023 13:15

  SZANOWNI MIESZKAŃCY

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że w związku z awarią głównej linii wodociągowej SKIEBLEWO w dniu 01.02.2023 r. w godzinach 8:00 - 12:00 nastąpi [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Sty 2023 13:49

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Sty 2023 13:03

Zawiadomienie z dn. 23.01.2023 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Sty 2023 09:02
System Zastrzegania Kart

Wiele banków. Jeden numer do zastrzegania kart i dokumentów. System Zastrzegania Kart to: rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej nawet, jeśli nie znamy numeru telefonu [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Sty 2023 08:22
Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, materialna i rzeczowa osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach wraz z Lokalnymi Punktami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Augustowie, Ełku i Olecku zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem [ ... ]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - M-GOPS w Li...Więcej...
12 Sty 2023 12:02

Zarządzenie Nr 570/23 Burmistrza Lipska z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa  i rady sołeckiej

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Sty 2023 15:03

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Sty 2023 14:49

Burmistrz Lipska
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Sty 2023 15:05

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Sty 2023 14:26

Załączony plik zawiera informacje (stan na dzień 31.12.2022 r.) na temat:

Ogłoszenia - Program "Czyste Powietrze"Więcej...
02 Sty 2023 13:03

Animacja pokazująca prawidłową segregację śmieci:

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
30 Gru 2022 08:32
Doposażenie pracowni Towarzystwa Przyjaciół Lipska

Towarzystwo Przyjaciół Lipska w swojej siedzibie przy ul. Szkolnej 4 doposażyło pracownię kreatywną oraz biuro w niezbędne sprzęty, dzięki czemu zwiększyło możliwości swych działań w sferze [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
29 Gru 2022 10:49

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Gru 2022 14:47

z dnia 28.12.2022 r. - IP.6220.11.2022

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Gru 2022 12:50

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH i BIOODPADÓW Z TERENU GMINY LIPSK W 2023 R. TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
15 Gru 2022 13:11

Załączony plik zawiera informacje (stan na dzień 30.09 2022 r.) na temat:

Ogłoszenia - Program "Czyste Powietrze"Więcej...
14 Gru 2022 08:24
IV edycja konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY”

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
12 Gru 2022 13:22

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r., miesięczna składka [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Gru 2022 11:00

Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania [ ... ]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - M-GOPS w Li...Więcej...
06 Gru 2022 11:00

Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
06 Gru 2022 10:26
Podpisanie umowy z wykonawcą

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 5 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Lipsku podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102775 B”. Zadanie w 95 % kosztów [ ... ]

Droga ŻabickieWięcej...
06 Gru 2022 10:00

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2023 r.

Ogłoszenia - Podatki, opłatyWięcej...
02 Gru 2022 13:14

w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie ulicy  Grodzieńskiej Nr 102747 B z niezbędną infrastrukturą [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
02 Gru 2022 09:36

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 5

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
01 Gru 2022 11:48

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do umowy najmu w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
29 Lis 2022 14:37

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Lis 2022 11:04

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż samochodu

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
24 Lis 2022 13:19

Podlaski Oddział Straży Granicznej - DOŁĄCZ DO NAS - Rekrutacja trwa!!!

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Lis 2022 13:55
„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
23 Lis 2022 13:09
Jesteś płatnikiem składek?

Załóż konto na PUE ZUS!

Teraz to Twój obowiązek

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Lis 2022 13:04

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
18 Lis 2022 11:32
25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal jest najbardziej rozpowszechnionym problemem i naglącą kwestią w zakresie praw człowieka we współczesnym świecie. Dotyka kobiet niezależnie od miejsca pochodzenia, [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
18 Lis 2022 09:28

Burmistrz Lipska zawiadamia, iż w dniu 18.11.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Lipska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowie i przebudowie ulicy Jermakowicza Nr [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158